INSCHRIJVENInschrijvingen voor de kunst- & cultuurboekenmarkt van 6 oktober 2019 te Leuven Brabanthal:

Geef duidelijk het aantal gewenste tafels aan. Betaal vervolgens het juiste bedrag (aantal tafels x 35,00€) op rekeningnummer BE27 1030 5946 1573 van IMPRESSIONS met vermelding 'LEUVEN'. Cashbetalingen worden niet aanvaard.

Uw reservering is pas definitief na ontvangst van uw betaling. Na ontvangst van uw betaling krijgt u per e-mail alle nodige informatie.

BTW-plichtigen kunnen een factuur krijgen, mits vermelding van hun BTW-nummer.

Opgelet: de inschrijvingen worden afgesloten op 30 september 2019.